Manipulador d'aliments (bàsic)

OBJETIVOS

A l'acabar el curs l'alumne haurà adquirit els coneixements, destreses i actituds necessaris per a aplicar en el seu lloc de treball un correcte comportament i les tècniques adequades d'higiene i sanitat alimentària en manipulació d'aliments.

  • Modalitat Teleformació
  • Hores 10 horas
  • Preu Base 10 €
  • Preu Associat 8 €

Contingut

MÓDULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

UD. 1    Objetivos
UD. 2    Definición de manipulador de alimentos
UD. 3    Alimentación y cadena alimentaria

MÓDULO 2. LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y SUS RIESGOS

UD. 1    La higiene alimentaria
UD. 2    La contaminación de los alimentos
UD. 3    Enfermedades de transmisión alimentaria
UD. 4    Prácticas correctas de Higiene
UD. 5    Desinsectación y desratización
UD. 6    Limpieza y desinfección de locales y equipos

MÓDULO 3. EL ENTORNO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

UD. 1    Conservación de alimentos
UD. 2    Proveedores, envasado, embalado y etiquetado
UD. 3    Sistema de autocontrol: APPCC

MÓDULO 4. RETOS DE NUESTRO TIEMPO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

UD. 1    Sobre la normativa europea de alérgenos e información al consumidor
UD. 2    Prevención de covid-19