Avís legal

Avís Legal

OBJECTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l'entitat Confederació Empresarial de HOSTALERIA D'ESPANYA amb NIF G28601300, Carrer Ferraz, nº 43 - 2º ext. izda., de Madrid, província de Madrid, amb Codi Postal 28008, Espanya.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina hosteleriaunida.es , su codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal Confederació Empresarial de HOSTALERIA D'ESPANYA, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Confederació Empresarial de HOSTALERIA d'ESPANYA són titulars o legítimes llicenciatàries.

 

CONTINGUTS:
Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d' aplicació.

 

ACCÉS I ÚS:
Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi Confederació Empresarial de HOSTALERIA D'ESPANYA, presentar les pàgines de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d' una altra persona, empresa o entitat.

 

RESPONSABILITAT:
Confederació Empresarial de HOSTALERIA D'ESPANYA no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

 

SERVEI:
Confederació Empresarial de HOSTALERIA DE ESPAÑA es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

 

SOBRE EL PAGAMENT D'ACREDITACIÓ:
Pot pagar amb targeta bancària, sent en tot moment el titular de la targeta el responsable de la transacció realitzada.

El seu pagament mitjançant targeta bancària o targeta de crèdit està organitzat mitjançant l'operador de pagaments RedSys qui processarà els seus detalls bancaris i personals d'una manera segura, sota certificat SSL en tot moment. Per informar-se de com RedSys protegeix les seves dades i processa els pagaments consulti en http://www.redsys.es/comercio-electronico.html

El seu pagament està subjecte a autorització de l'entitat emissora de la targeta de crèdit. Si l'entitat emissora de la targeta de crèdit ha denegat l'autorització per completar el pagament, nosaltres cancel·larem el servei sol·licitat i l'informarem mitjançant correu electrònic o consulta web. Si l'entitat emissora de la targeta de crèdit ha autoritzat el pagament, es farà un càrrec a la targeta de crèdit immediatament. Potser també se li requereixi documentació per verificar la identitat de titular de la targeta de crèdit.

Després que hàgim rebut la constatació que el seu pagament ha estat acceptat i autenticat, la inscripció quedarà confirmada automàticament, podent realitzar les consultes relacionades amb la mateixa en el Portal en el qual va realitzar la sol·licitud de servei corresponent.

El pagament es realitza segons el protocol de seguretat 3D SECURE: sistema que ha estat desenvolupat per VISA i MasterCard, per permetre la autenticació dels titulars de les targetes durant les compres per Internet, reduint d'aquesta manera la probabilitat d'ús fraudulent de les targetes .

 

SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE SERVEIS:
L'usuari té dret a la devolució de l'import de la inscripció en els següents termes i condicions:

En el cas de la inscripció les devolucions s'han de sol·licitar a través del correu electrònic: soporte@hosteleriaunida.es:

Devolucions d'alta de locals només en cas de no tenir finalitzat el procés d'acreditació, es descomptés l'import corresponent per cada alumne amb la formació finalitzada.

Devolucions d'ampliació d'alumnes només en cas de no tenir finalitzada la formació l'alumne.


GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de el domicili de l'usuari. L'accés a la pàgina web de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

 

HIPERENLLAÇOS:
Els hiperenllaços continguts en el lloc web de Confederació Empresarial d'HOSTALERIA D'ESPANYA poden dirigir a pàgines web de tercers. Confederació Empresarial de HOSTALERIA D'ESPANYA no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Confederació Empresarial de HOSTALERIA D'ESPANYA ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.